تست افسردگی بک

منتشرشده توسط Bashir در تاریخ

1.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
2.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
3.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
4.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
5.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
6.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
7.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
8.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
9.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
10.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
11.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
12.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
13.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
14.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
15.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
16.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
17.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
18.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
19.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
20.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
21.یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

دسته‌ها:

پاسخی بگذارید

رفتن به نوار ابزار